Najnavštevovanejšie články:

aScAgenda - Maturita - Nahlasovanie zoznamu študentov a predmetov na CVTI SR - ŠVS BB - október 2022
Program aScAgenda Vám umožňuje odosielať údaje do školského výpočtového strediska v Banskej Bystrici (na server maturita.svsbb.sk). O čo ide? CVTI SR - ŠVS BB zabezpečuje zber údajov o mat...

aScAgenda - Prvé kroky - Vitajte v programe aScAgenda
Vážený používateľ, dostáva sa Vám do rúk program aScAgenda. Program je určený pre všetky základné a stredné školy ako aj poskytovateľov záujmového vzdelávania na Slovensku. Spo...

aScAgenda - Nový školský rok - Prechod do nového školského roku
Program aSc Agenda umožňuje uchovávať dáta o študentoch za každý školský rok. V budúcnosti sa tak budete môcť vrátiť k zadaným údajom a napríklad vytlačiť žiakovi vysvedčenie spred dvoch rokov. Na ...

aScAgenda - Sklad učebníc - Ako postupovať pri odovzdávaní kníh medzi triedami?
Na záver školského roka, keď prebieha hromadné odovzdávanie učebníc medzi triedami je možné priamo zaevidovať vzniknuté zmeny. Transakcie si zaevidujete cez Majetok, Sklad učebníc a tlačidlo ...

aScAgenda - Tlač vysvedčení - Vysvedčenia - zadanie známok, tlač vysvedčení, klasifikačné podklady
Program aScAgenda sa neustále aktualizuje, a vždy pred väčšou aktivitou (ktorou zadávanie známok a tlač vysvedčení nepochybne je) je dobré bezplatne stiahnuť a nainštalovať novšiu verziu. Zadajte...

aScAgenda - Základné otázky - =Čo je nové vo verzii 2006?
=Vážení používatelia aSc Agendy, Najskôr by sme Vám radi poďakovali za Vašu stálu podporu. Program Agenda používa takmer 3000 škôl na Slovensku, viac ako 1000 škôl je vlastníkom rozšírenej...

aScAgenda - Výkazy - RIS - Ako odoslať údaje o zamestnancoch a žiakoch do centrálneho registra?
Cieľom projektu je znížiť súčasnú administratívnu záťaž učiteľov a manažmentu základných a stredných škôl, ako aj školských zariadení, ale aj urýchliť proces zberu dát, ich aktualizáciu, ale aj...

aScAgenda - Výkazy - RIS - aScAgenda a centrálny informačný systém MŠVVaŠ SR
Informačný systém aScAgenda spolupracuje v najväčšej miere s centrálnym informačným systémom Ministerstva školstva. Viaceré funkcie sú už v programe aScAgenda pripravené, v okamihu technického sprís...

aScAgenda - =Kultúrne poukazy 2022 - =Najčastejšie otázky o kultúrnych poukazoch
Program aScAgenda umožňuje školám prihlásiť sa do systému kultúrnych poukazov. Registrácia od od 22. 03. 2022 do 15. 04. 2022 Protokol P1 musí škola ministe...

aScAgenda - Prvé kroky - Študent
Nového študenta pridáte na ľavom paneli Zoznam prostredníctvom menu Hlavný - tlačidlo Nový: Karta študenta Povi...

aScAgenda - Správa o výchovno vzdelávacej činnosti a plán práce - Čo je to správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach?
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach vypracúvajú školy a školské zariadenia okrem školských účelových zariadení (435/2020 Z. z.). Program aScAgenda Vám vytvore...

aScAgenda - Výkazy - RIS - Ako vyplniť pôsobnosť zamestnanca na ŠaŠZ?
Vyplnenie pôsobností je povinné pre zamestnancov v trvalom pracovnom pomere alebo v pracovnom pomere na dobu určitú. Vypĺňať však treba pôsobnosti iba pre pedagogických zamestnancov. Ak má ...

aScAgenda - Vzdelávacie poukazy - Odosielanie údajov a tlač protokolu pre zriaďovateľa
Odosielanie údajov a tlač protokolu pre zriaďovateľa Program spolupracuje s centrálnym serverom na spracovanie vzdelávacích poukazov. Priamo z programu môžete odoslať štatistiky a vytlačiť pr...

aScAgenda - Tlač vysvedčení - Ako tlačiť namiesto známok absolvoval a pod.?
Pri editovaní známok na vysvedčení napíšte do príslušného políčka jednu zo skratiek: od 01.01.2022 pre ZŠ aj pre SŠ a znamená absolvoval aktívne, ...

aScAgenda - =Kultúrne poukazy 2022 - Ako sa škola zaregistruje do systému kultúrnych poukazov?
Škola si bezplatne stiahne z internetu najnovšiu verziu informačného systému pre školy aScAgenda. Do databázy doplní všetky ďalšie nevyhnutné údaje. linkt746 Ďalší postup: Tlačidlom Odo...

aScAgenda - Výkazy - RIS - Rezortný informačný systém (RIS)
Poskytovanie údajov do rezortného informačného systému (RIS), odosiela škola, škôlka v pravidelných mesačných intervaloch od septembra 2018. Zber údajov v aScAgende je závislý od pokynov rezortnéh...

aScAgenda - Sklad učebníc - Ako funguje sklad učebníc?
V programe aScAgenda je možné viesť evidenciu o pohybe učebníc na škole, medzi jednotlivými triedami a skladom. Ľahko si zistíte aktuálny stav učebníc v jednotlivých triedach, stav učebníc v ...

aScAgenda - Maturita - písomná forma - Ako sa prihlásiť k elektronickému prevzatiu výsledkov z MS 2023 PF EČ z NÚCEM/NIVAM?
V spolupráci s NÚCEM/NIVAM sme do programu aScAgenda pripravili možnosť jednoducho elektronicky prevziať výsledky z MS 2023 EČ zo serveru NÚCEM/NIVAM. Táto funkcia je k dispozícií zadarmo pre v...

aScAgenda - Elektronická triedna kniha - Ako používať elektronickú triednu knihu?
Elektronická triedna kniha slúži na evidenciu prebraného učiva a absencií žiakov. Je súčasťou školského portálu EduPage. Návody na používanie elektronickej triednej knihy nájdete na ...

aScAgenda - Výkazy - Výkaz ÚIPŠ k začiatku školského roku (automatické vyplnenie xls súborov Excel)
K začiatku školského roka je možné v aScAgende (v aktuálnom školskom roku) automaticky vyplniť rôzne formuláre výkazov, ktoré od škôl vyžaduje ÚIPŠ. V menu Hlavný stlačte tlačidlo O...