flag aScAgenda - Komunikácia školy so zriaďovateľom

Ako skontrolovať v zoznamoch z matriky, ktorí žiaci nastúpili do školy?

V systéme IS Agenda pre Zriaďovateľov škôl môže zriaďovateľ vyhľadať zo zoznamov detí z matrík, umiestnenie týchto detí na školách v svojej pôsobnosti.
Prenos dát medzi školou a zriaďovateľom je prostredníctvom Internetu, údaje sa odosielajú zašifrované po zabezpečenom spojení, odosielajú sa len mená a priezviská bez rodných čísiel.

1. Zriaďovateľ priamo po zvolení pohľadu Zoznamy žiakov si zvolí pohľad Podľa ročníkov


2. Zobrazí zoznam ročníkov s počtom žiakov v jednotlivých ročníkoch a po otvorení položky pre konkrétny ročník sa zobrazí menný zoznam žiakov, s názvom školy, ktorú žiak navštevuje a s dátumom narodenia.


v tomto zozname si konkrétneho žiaka ľahko vyhľadá za pomoci Ctrl+F napr. podľa začiatočných písmen priezviska, alebo podľa dátumu narodenia.


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 13271 krát.13271 / 13271
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle