flag aScAgenda - Dochádzka žiakov

Ako sa zadáva dochádzka v aScAgende?

Dochádzku je možné v programe aScAgenda zadávať viacerými spôsobmi podľa potrieb školy.

Dochádzku je možné zadávať priamo - Nový spôsob - zadávanie priamo.
Ako zadávať dochádzku žiakom priamo?

Alebo cez pomocné okienka - Starý spôsob - zadávanie v okne.

Ďalej je možné zadávať za rôzne časové obdobia.
Po dňoch, po týždňoch, po mesiacoch podľa zvyklostí na Vašej škole.

Alebo priamo na vysvedčenie (po polrokoch) - v časti programu Známky.

Dochádzku je možné zadávať po jednotlivých predmetoch.

Dochádzky zadané rôznym spôsobom je možné spočítať na vysvedčenia.

Dochádzku je možné dať zobraziť aj pre chlapcov a dievčatá,
ak si urobíte nasledovné usporiadanie /stĺpec s údajom "Pohlavie" si premiestnite pod triedu/.

Pozrite si aj tento návod:
Dá sa povoliť zadávanie dochádzky iba po predmetoch, alebo iba celkovo?
Ako pripočítať pôvodnú dochádzku pri prestupe žiaka z inej školy na vysvedčenie?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 37783 krát.37783 / 37783
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle