flag aScAgenda - Maturita

Nahlasovanie zoznamu študentov a predmetov na CVTI SR - ŠVS BB - október 2022

Program aScAgenda Vám umožňuje odosielať údaje do školského výpočtového strediska v Banskej Bystrici (na server maturita.svsbb.sk).

O čo ide?
CVTI SR - ŠVS BB zabezpečuje zber údajov o maturitnom ročníku pre Národný Ústav Certifikovaných Meraní Vzdelávania (NÚCEM). Program aScAgenda Vám umožňuje tieto údaje odoslať, nemusíte ich zadávať na www stránkach ŠVS BB, môžete ich pohodlnejšie zadať v programe aScAgenda.

O ktoré údaje ide?
Tieto údaje sa odosielajú - iba o maturujúcich študentoch:
* rodné číslo
* zoznam predmetov, predmet aj úroveň (pre cudzí jazyk), účasť na EČ a/alebo PFIČ, novinka: posledná známka na vysvedčení pre každý predmet
* druh postihnutia + skupina znevýhodnenia (ak je zadaný/á) Ako evidovať zdravotné postihnutie žiaka?
* Novinka: požadované úpravy testov pre ZZ
* dĺžka štúdia
* forma štúdia
* študijný odbor (kód)
* vyučovací jazyk (kvôli jazykovým mutáciám testov)
* termín - podľa toho či je žiak zaradený v maturite alebo opravnej maturite, program automaticky rozpozná o aký termín ide.
* Novinka: či je maturant zo sociálne znevýhodneného prostredia
* Novinka: ak ide o cudzinca, nahlasuje sa aj dĺžka vzdelávania na území SR

Tieto údaje sa neodosielajú:
* meno a priezvisko
* trieda, kat. číslo, číslo protokolu
* žiadne výsledky, ani termíny skúšok

Ako zadať údaje?
V karte konkrétneho žiaka, v záložke Základné údaje, treba zadať rodné číslo.

V karte žiaka, v záložke Maturita, treba zvoliť, že študent maturuje v aktuálnom školskom roku. V prípade, že ide o žiaka so zdravotným postihnutím, treba to vyznačiť v spodnej časti okna. Môžete aj vyžiadať konkrétne úpravy testov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením (napríklad väčšie písmo, Braillovo písmo, a pod.).

Keďže medzi zbierané informácie patrí aj posledná známka na vysvedčení (pre každý prihlasovaný predmet), treba mať zadanú aj tú. Ak ste používali program aScAgenda aj minulý rok (aj na tlač vysvedčení), netreba zadávať nič, program známku automaticky načíta. Ak však máte evidovaného nového žiaka, resp. maturanta, ktorý nemá známku za minulý rok, môžete mu ju predbežne zadať do prvého polroku tohto roku a táto zadaná známka sa teraz nahlási pri prihlásení. (Pre akceptáciu dočasných známok treba aj dotknutým osobám vygenerovať vysvedčenia.)
Upozornenie: predmet bez zadanej poslednej známky nemusí byť zaevidovaný.

Rok maturity, predmet, úroveň sa dá nastaviť aj hromadne pre viac žiakov naraz. Pozrite tieto návody:
Ako a na čo slúžia hromadné operácie?
Ako priradiť maturitný predmet naraz viacerým žiakom?

Ako skontrolovať zadané údaje?
Menu Nástroje - Maturity - Priradenie predmetov žiakom... (alebo Ctrl+Shift+M) zobrazí prehľadný zoznam žiakov s predmetmi.
Ako prehľadne zistiť, ktorý žiak maturuje z akého predmetu a úrovne?

Samotné odosielanie
Na hlavnej lište stlačte Odoslať štatistiky, a vyberte Zoznam maturujúcich žiakov, ich vybrané predmety do ŠVS BB:

Pred samotným odoslaním sa Vám zobrazí prehľadové okno, v ktorom uvidíte koľko žiakov sa ide odoslať, ich predmety a úrovne:

Kliknutím na OK odošlete údaje. Počítač musí byť pripojený na Internet, musí mať umožnený plný prístup (https a keep-alive connection, pripojenie cez proxy server nemusí stačiť).

O odoslaní budete informovaní (počet úspešne odoslaných, prípadne neúspešne odoslaných, žiakov).

(Ak si chcete skontrolovať odoslanie údajov, prihláste sa na server https://maturita.svsbb.sk/ a pozrite zoznamy prihlásených žiakov)

Po úspešnom odoslaní, je potrebné sa prihlásiť na server maturita.svsbb.sk a vyplniť počet žiakov:

Pozrite aj:
Môžem si skontrolovať, aké údaje sú zapísané na serveri ŠVS BB?
Ako evidovať zdravotné postihnutie žiaka?
Maturita 20../20.., prihlásenie žiakov na opravný termín.


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 163710 krát.163710 / 163710
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle