flag aScAgenda - Nový školský rok

Je nový školský rok - prečo nevidím svojich žiakov?

Program aSc Agenda má uložené údaje o žiakoch pre každý školský rok. Pri spustení programu sa Vám automaticky nastaví aktuálny školský rok, cez letné prázdniny sa automaticky prepne na nastávajúci školský rok.

Medzi školskými rokmi sa môžete prepínať pomocou menu Nastavenie / Aktuálny školský rok. Ak pracujete v budúcnosti alebo minulosti, program sa zafarbí na červeno, aby ste hneď vedeli, že nemáte zvolený aktuálny školský rok.

Teda ak nevidíte svojich žiakov, pravdepodobne ste v budúcom školskom roku a ešte ste si svojich žiakov do tohto nového školského roku nepreviedli.

Ak chcete vykonať nejakú operáciu v minulom školskom roku - napríklad dotlačiť vysvedčenie, zmeňte si aktuálny školský rok (menu Nastavenie / Aktuálny školský rok / Zmeniť).

Ak už naozaj chcete pracovať v novom školskom roku, preveďte si Vašich žiakov do nového roku podľa tohto návodu:
Prechod do nového školského roku

Ak chcete zmeniť dátum, ku ktorému sa bude začínať nový školský rok, pozrite tento návod:
Ako nastaviť dátum, kedy sa aScAgenda prepne na nový školský rok?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 24054 krát.24054 / 24054
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle