flag aScAgenda - Inštalácia programu

Ako sa používa aScAgenda v školskej sieti?

Program aSc Agenda je možné používať z viacerých počítačov naraz a zdieľať jednu databázu údajov. Taktiež môžete pre jednotlivých učiteľov nastaviť prístupové práva. Napríklad povoliť učiteľovi iba zadávanie známok konkrétneho predmetu v danej triede.

1. Nainštalujte program aSc Agenda na všetkých počítačoch, na ktorých ho chcete používať.

2. Vyberte jeden počítač, ktorý bude centrálny (server). Tento počítač bude musieť byť zapnutý, ak bude niekto chcieť pracovať s programom aSc Agenda. Ostatné počítače nazveme klient.

3. Povoľte zdieľanie súborov na centrálnom počítači. Ostatní používatelia by mali mať prístup na čítanie a písanie do adresáru C:aScAgenda. Samozrejme je vhodné, aby tento prístup bol umožnený až po zadaní hesla do systému Windows na klientských počítačoch. Heslá do programu aScAgenda Vaše údaje neochránia, pokiaľ si neoprávnená osoba bude môcť stiahnuť celú databázu.

4. Na klientských počítačoch spustite program aSc Agenda. V menu Nastavenie zvoľte položku Umiestnenie databázy.

Zvoľte, že sa chcete pripojiť na iný počítač a do políčka napíšete meno počítača a cestu k adresáru aScAgenda podľa uvedeného popisu.
Po stlačení tlačidla OK prebehnú testy pripojenia. Pokiaľ testy prebehnú úspešne, program aSc Agenda sa zavrie a od ďalšieho spustenia bude používať databázu na serveri.

Pre administrátorov: V adresári aScAgendaDB sa nachádza súbor redirect.txt. Tento obsahuje cestu k zdieľanej databáze. Môžete priamo prepísať túto cestu, poprípade súbor zmazať. Bez tohto súboru program pracuje s lokálnou databázou.

5. Nastavenie práv pre jednotlivých užívateľov
Každému učiteľovi je možné nastaviť vlastné heslo a prideliť ktoré operácie môže v programe aSc Agenda vykonávať:

Každému učiteľovi môžete popridávať ľubovoľný počet práv. Napríklad editovať údaje v triedach 4.A, 4.B a poplatky v krúžku Futbal. Učiteľ po prihlásení môže vykonávať operácie, ktoré sú v zjednotení jeho práv.

Server nastavenie:

Viac o nastavení prístupových práv si môžete prečítať tu:
Ako a kde si môžem program aSc Agenda zaheslovať?
Ako zablokovať aScAgendu pre ostatných klientov? Ako zistiť, kto práve aScAgendu používa?
Som administrátor školskej siete. Ako zautomatizovať inštaláciu programu aScAgenda?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 45819 krát.45819 / 45819
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle