flag aScAgenda - Maturita

Ako tlačiť zostavy pre hodnotenie ÚFIČ MS?

Pre hodnotenie ÚFIČ MS je vhodné vytlačiť pre predsedu komisie a skúšajúcich členov maturitnej komisie zostavu s názvom Zoznam pre členov PMK - Pomocný zoznam na zápis výsledkov ÚFIČ

Zostavu doporučujeme tlačiť v troch exemplároch (predseda + 2 skúšajúci)
Zostava je urobená ako pomocný papier pre samostatné hodnotenie maturantov počas ústnych skúšok, kde si každý člen maturitnej komisie robí samostatné hodnotenie rukou (aj mená predsedu a skúšajúcich sa doplňujú rukou).
V zostave sú žiaci zoradení chronologicky podľa časov, ktoré im vygeneroval generátor maturitného rozpisu.

Po dohodnutí jednoznačného hodnotenia maturantov predseda MK ich výsledky ÚFIČ
zapíše (opäť rukou) do vytlačeného tlačiva (1 exemplár) s názvom Výsl. hodnot. ÚFIČ MS - podľa 49260 3 XII/05


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 17016 krát.17016 / 17016
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle