flag aScAgenda - Import údajov

Ako prenesiem údaje do programu aSc Agenda z iných programov?

Import údajov

Program aSc Agenda poskytuje možnosť importu údajov. Ak už máte v elektronickej forme zoznam tried, učiteľov alebo študentov, nemusíte ich zadávať znova, ale môžete ich preniesť do programu aSc Agenda.
Importovať môžete údaje o študentoch, triedach, majetku, knžnici a pod.
Údaje je možné importovať z programov, ktoré si môžete pozrieť na tomto obrázku. Veľmi dôležité je vedieť, že aScAgenda vie exportovať 99% údajov, ale Importovať vieme iba niektoré údaje.

O importe údajov si pozrite aj:

Import tried

Import študentov

Import čísel tlačív vysvedčení, dodatkov a výučných listov


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 22627 krát.22627 / 22627
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle