flag aScAgenda - Vzdelávacie poukazy

Prečo mi program vypisuje, že rodné číslo je nesprávne?

Skontrolujte si prosím, či nie je v rodnom čísle niektorá z nasledovných chýb:
Veľké písmeno 'O' namiesto znaku nula '0'.
Je dátum zapísaný v rodnom čísle platný? Nie je to napríklad "61. mája" alebo "piateho nultý"?
Nie je v rodnom čísle nejaký znak navyše - napríklad pomlčka, bodka, čiarka, medzera?
Ak rodné číslo nespĺňa kritérium deliteľnosti, program vypíše upozornenie, ale vzdelávací poukaz sa vytlačiť dá.

Ak k vám prišiel žiak narodený v zahraničí a nemá slovenské rodné číslo, tak mu vytvorte kvázi rodné číslo po vzore slovenského, teda RRMMDD a za lomítkom napíšte štyri nuly.


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 13292 krát.13292 / 13292
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle