flag aScAgenda - Základné otázky

Poskytuje firma aSc aj iné programy?

Spoločnosť aSc Applied Software Consultants je na slovenskom trhu od roku 1993. V rámci projektov pre školy medzi najúspešnejšie patrí program aScRozvrhy, ktorý používajú školy v 145 krajinách sveta v 35 jazykových mutáciách. Registrovaných používateľov je viac ako 25.000, asi 350.000 škôl používa program v neregistrovanej verzii. Program aScSuplovanie Vám po zostavení rozvrhu uľahčí administráciu spojenú s každodenným určovaním suplovania ako aj so súhrnnými štatistikami.

Program aScAgenda škole ponúka komplexné služby od administratívy školy a vzniku pedagogickej dokumentácie, cez prístupový, dochádzkový, stravovací systém (s čipovými kartami Jednotného preukazu študenta, čipmi alebo preukazmi s čiarovým kódom), až po Internetové stránky, Elektronickú triednu knihu, Elektronickú žiacku knižku, komunikáciu s rodičmi, rozvinutý E-Learning vrátane tvorby a distribúcie vzdelávacieho obsahu.


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 13347 krát.13347 / 13347
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle