flag aScAgenda - Výkazy - RIS

Ako správne zadať zamestnávateľa

V položke zamestnávateľ nemôže byť podriadená škola. Zamestnávateľom môže byť iba najvyššia kmeňová škola alebo zriaďovateľ.

V aktuálnom školskom roku sa zamestnanci a všetky údaje zasielajú za Kmeňovú školu. Preto je potrebné správne nastavenie Zamestnávateľa v karte zamestnanca v položke RIS

V položke Zamestnávateľ musí byť zadaná kmeňová škola - tá za ktorú sa posielajú všetci zamestnanci. Nemôžete do tejto položky dávať školu ako elokované pracovisko alebo MŠ. V položke zamestnávateľ nemôže byť podriadená škola. Zamestnávateľom môže byť iba najvyššia kmeňová škola alebo zriaďovateľ.

Pozrite aj:
aScAgenda a centrálny informačný systém MŠVVaŠ SR
Školy a školské zariadenia


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 2748 krát.2748 / 2748
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle