flag aScAgenda - Známkovanie

Čo v prípade ak komisia zistí, že žiak nezískal také kompetencie, ktoré by v rámci prezenčného vzdelávania mohol získať?

"Ak komisia zistí, že žiak nezískal také kompetencie, ktoré by v rámci prezenčného vzdelávania mohol získať, výsledkom komisionálnej skúšky môže byť slovné hodnotenie (pri príslušnom predmete komisionálnej skúšky, ale aj pri všetkých predmetoch komisionálnej skúšky). Pri využití slovného hodnotenia odporúčame použiť vyjadrenie: „Úroveň dosiahnutých vedomostí a schopností žiaka nedosahuje jeho možnosti a predpoklady, s celkovým hodnotením komisionálnej skúšky - neprospel.“, ktoré sa pri príslušnom predmete uvedie na vysvedčení." minedu.sk (3.2.)

 • Pre túto situáciu ascAgenda ponúka nasledujúce riešenia:
 • 1. Text hodnotenia zadáte manuálne do slovného hodnotenia na EduPage stránke a zároveň
  zmeníte v ascAgende prospech na neprospel.

  2. Použijete písmeno w a program automaticky použije odporúčanú formuláciu MŠ SR
  Pozrite aj:
  Čo mám robiť, ak chcem navzdory pravidlám zadať žiakovi iné celkové hodnotenie?
  Ako tlačiť namiesto známok absolvoval a pod.?
  Učiteľ - ako zadať na vysvedčení celkové slovné hodnotenie žiaka?


  Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
  Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
  Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

  Tento článok bol videný 2444 krát.2444 / 2444
  ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

  previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle