flag aScAgenda - Karta učiteľa

Viac pracovných pomerov - ako to riešiť?

Pokiaľ má nejaký zamestnanec na Vašej škole viac pracovných pomerov, napríklad učiteľ a vychovávateľ postupujte nasledovne:

1. Zadajte obidva úväzky do aSc agendy, jeden bude mať nastavený typ zamestnanca „učiteľ“, druhý „vychovávateľ“.


2. Na hlavnom úväzku vygenerujte prihlasovacie meno na EduPage stránku.


3. Na vedľajšom úväzku je na druhú stranu dôležité nastaviť, aby sa nezobrazoval na EduPage stránke. Tým pádom Vám nevzniknú problémy pri synchronizácii rozvrhu s dátami z aSc agendy.


4. Pre potreby RISu je dobré pracovné úväzky prepojiť cez položku „viac pracovných pomerov“:

Ako evidovať viaceré pracovné pomery toho istého zamestnanca?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 5776 krát.5776 / 5776
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle