flag aScAgenda - Import údajov

Zber údajov o záujme žiakov 4. roč. ZŠ

Na základe požiadavky MŠ SR sa uskutoční zber údajov o záujme žiakov 4. roč. ZŠ o štúdium na gymnáziách s 8- ročným vzdelávacím programom. aScAgenda pripravila export požadovaných položiek žiakov 4. ročníka pre tento zber.

Pozrite aj:
Ako prenesiem údaje do programu ProfOrient?
Ako vyexportujem akékoľvek dáta z aScAgendy?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 3102 krát.3102 / 3102
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle