flag aScAgenda - Výkazy - RIS

Ako evidovať žiaka, ktorý odišiel do špeciálneho-výchovného zariadenia?

duplicita

V minulosti vznikala situácia, kedy aj pôvodná škola žiaka aj špeciálno-výchovné zariadenie ho evidovali ako svojho a tým pádom bol do centrálneho registra posielaný duplicitne. Niektoré školy po upozornení od Ministerstva školstva vyriešili takúto duplicitu nastavením ukončenia štúdia a zadaním typu ukončenia "odchod do špeciálno-výchovných zariadení".

Aby sme predchádzali takýmto situáciám, tak po novom treba takémuto žiakovi vytvoriť pozastavenie štúdia. Najskôr si v Pomocných zoznamoch v Dôvodoch pozastavenia štúdia vytvoríte nový dôvod:

Tiež odporúčame zaškrtnúť (alebo sa aspoň zamyslieť nad tým) zobrazovanie v zozname žiakov a v zadávaní známok, aby ste mohli žiakovi zadávať známky, keď sa vráti späť na školu.

Následne nastavíte žiakovi pozastavenie štúdia a zvolíte dôvod, ktorý ste si vytvorili ( Ako zadať prerušenie/pozastavenie štúdia? Čo ak sa štúdium preruší viac krát? ).

Po návrate žiaka zo zariadenia (sanatória) mu nastavíte ukončenie pozastavenia štúdia.


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 4697 krát.4697 / 4697
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle