flag aScAgenda - Výkazy - RIS

Ako evidovať viaceré pracovné pomery toho istého zamestnanca?

Jeden zamestnanec môže mať viacero pracovných pomerov. Každý z týchto pracovných pomerov má uložené svoje údaje. Ide najmä o začiatok, koniec, druh pracovného pomeru, údaje o pracovnej zmluve, pôsobnosti.

Samozrejme spoločnými zostávajú kontaktné údaje (netreba ich zadávať viac krát).

Vytvorenie viacerých pracovných pomerov má zmysel najmä pre tvorbu výkazov, pre odosielanie údajov o zamestnancoch do Centrálneho Registra. Pre bežnú evidenciu by stačilo každú osobu evidovať raz.

Vytvoriť nový pracovný pomer možno kliknutím na tlačidlo "Viac pracovných pomerov ..." v pravej hornej časti karty učiteľa:

Zobrazí sa okno umožňujúce pridanie nového pracovného pomeru, ako aj prepnutie do karty iného pracovného pomeru:


V novovzniknutom pracovnom pomere nastavte prosím:

 • nevytvárajte prihlasovacie meno a heslo tlačidlom Vygenerovať

 • nastavte: nikdy nezobrazovať
 • Ak ste vytvorili viaceré pracovné pomery dávnejšie, a v zozname pracovných pomerov konkrétneho zamestnanca sa nezobrazujú, pravdepodobne nemajú karty zamestnancov týchto dvoch pracovným pomerov zadané rovnaké meno, priezvisko, alebo rodné číslo.

  Pozrite aj:
  Ako vyplniť pôsobnosť zamestnanca na ŠaŠZ?
  Viac pracovných pomerov - ako to riešiť?
  Ako správne viesť databázu o učiteľoch?


  Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
  Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
  Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

  Tento článok bol videný 8725 krát.8725 / 8725
  ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

  previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle