flag aScAgenda - Karta triedy

Typ triedy

V karte triedy je záložka Rozšírené, kde sa eviduje o aký typ triedy ide. Na výber je viacero možností:

Školy, ktoré majú špeciálne triedy musia od školského roku 2017/2018 špecifikovať o akú špeciálnu triedu ide (hluchoslepí, s autizmom, s mentálnym postihnutím a iné). Nestačí teda mať zadaný typ triedy "špeciálna".


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 8363 krát.8363 / 8363
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle