flag aScAgenda - Výkazy - RIS

Príplatok za profesijný rozvoj

 • Príplatok za profesijný rozvoj je pre pedagogického zamestnanca povinný údaj. Nemožno odoslať údaje.
 • V školskom roku 2020/2021 sa do RISu odosiela informácia o príplatku za profesijný rozvoj pedagogického zamestnanca. Výšku príplatku odošle do RISu Agenda iba v prípade, že má zadané informácie.

  Tie viete zadať v karte učiteľa v záložke Register:

  V záložke RIS sa následne bude zobrazovať výška príplatku:

  V Zadávaní údajov pri odosielaní sa to bude javiť takto:

  Taktiež je možnosť nastaviť príplatok za profesijný rozvoj hromadne pre viacerých učiteľov:

  Ak učiteľ nemá žiadny príplatok za profesijný rozvoj, tak je potrebné zadať nulový príplatok. V prípade, že tam ostane nevyplnené okno, tak sa bude chybové hlásenie zobrazovať naďalej.

  Pozrite si, prosím, aj:
  aScAgenda a centrálny informačný systém MŠVVaŠ SR


  Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
  Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
  Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

  Tento článok bol videný 50850 krát.50850 / 50850
  ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

  previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle