flag aScAgenda - Výkazy - RIS

Ako zadať niektoré zložitejšie atribúty žiakov?

Rezortný informačný systém od škôl požaduje niektoré atribúty, ktoré pramenia z prevádzkových údajov školy. V niektorých prípadoch treba bežné dáta mierne doplniť a obohatiť, v iných prípadoch sa posiela iba sumárna informácia.

To, či žiak navštevuje skolský klub detí (ŠKD) sa eviduje v programe aScAgenda v sekcii Krúžky/Záujmové aktivity:
Ako evidovať žiakov v ŠKD?
ŠKD - RIS - €


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 7285 krát.7285 / 7285
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle