flag aScAgenda - Práca so zoznamami

Ako vytvorím zoznam žiakov v krúžku (nie v krúžkoch)?

V menu Hlavný zvoľte Krúžkoví žiaci, následne vyberte krúžok. Práve ste vytvorili prehľadný zoznam žiakov za krúžok. Výhodou tohto pohľadu je, že ak aj žiak navštevuje viacero krúžkov, vieme ho vymedziť do práve zvoleného.
Takýto výber žiakov viete ďalej spracovať, napríklad prostredníctvom hromadnej operácie.

Pozrite aj:
Kde nájdem tlačivá - žiaci v krúžkoch podľa trvalého pobytu a záujmových útvarov?
Ako si môžem vytlačiť práve to, čo vidím na obrazovke?
Ako zadať, na ktorý krúžok si žiak uplatnil poukaz?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 7880 krát.7880 / 7880
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle