flag aScAgenda - Prijatie nových žiakov do školy

Ako vyriešiť zoradenie žiakov s rovnakým skóre?

Nie je výnimkou, že viacerí žiaci dosiahnu rovnaký súčet bodov pri prijímacom konaní. Každá zodpovedná škola s takouto situáciou počíta a má kritériá usporiadania celkového rebríčka žiakov vopred stanovené aj pre takýto prípad.

V karte prijímacej skúšky je možné nastaviť poradie kritérií, v akom sa majú vzájomne dvaja uchádzači posudzovať, ak dosiahli zhodný počet bodov. Napríklad ak prijímame žiakov do matematickej triedy, je pre nás zaujímavejší žiak, ktorý má väčší počet bodov z Testovania 9 matematiky. Ak by však mali dvaja žiaci nielen rovnaký celkový počet bodov, ale aj rovnaký výsledok z T9 matematiky, prichádza do úvahy ďalšie kritérium. Kritériá oddeľujeme čiarkami, píšeme ich v poradí v akom sa majú vyhodnocovať.

Ak chcete zohľadniť kritérium, ktoré nijako nevstupuje do výpočtu celkového hodnotenia, dá sa to urobiť jednoducho nastavením váhy na nulu. Typickým príkladom je uprednostnenie niekoho na základe sociálneho či zdravotného znevýhodnenia.

Kritériá sa dajú vypísať jednak ich názvami (presne ako sú uvedené), alebo ich poradím: Kx (kde x je poradové číslo kritéria).

V uvedenom príklade zohľadňujeme v prvom rade znevýhodnenia, v druhom rade body za olympiády, a v treťom rade body za matematiku.

Program aScAgenda od verzie 2017 umožňuje zadať aj matematický výraz pre výpočet porovnávacieho kritéria, napríklad K1+K2.

Pozrite aj:
Dajú sa pri prijímaní žiakov použiť špeciálne pravidlá?
Dá sa v aScAgende nastaviť automatické vyhodnotenie prijímacich skúšok?
Môžu sa zadať údaje zapisovaného žiaka aj na školskej www stránke?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 7372 krát.7372 / 7372
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle