flag aScAgenda - Tlač

Ako správne nastaviť meno riaditeľa pri tlači dokumentov, aj historických?

Aby sme pri tlači dokumentov plne rešpektovali aj mená bývalých riaditeľov, týka sa to rôznych odpisov, výpisov, za roky minulé, je potrebné v ascAgende nastaviť tieto údaje.

 • v základných údajoch typ zamestnanca:


 • údaj v RIS je z pohľadu bývalých riaditeľov kľúčový (pri bývalom riaditeľovi je dôležitý Koniec):


 • tu zadajte meno aktuálneho riaditeľa:


 • ak aj napriek horeuvedeným nastaveniam v tlačivách za minulé roky netlačí pôvodného riaditeľa, skontrolujte prosím dátumy v preferenciách klasifikácie:

 • Upozornenie:
  bývalému riaditeľovi nezabudnite prosím zmeniť typ zamestnanca:


  Ak máte viacero zložiek nezabudnite na riaditeľov v nich:


  Skontrolujte prosím aj online ascAgendu:


  Pozrite aj:
  Ako docieliť, aby sa v rozhodnutiach tlačilo Riaditeľka namiesto Riaditeľ?
  Prečo sa na vysvedčení tlačí aj meno triedneho učiteľa a riaditeľa školy?
  Ako nastaviť pre 1. a 2. polrok rôznych riaditeľov (ZUŠ)?


  Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
  Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
  Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

  Tento článok bol videný 12166 krát.12166 / 12166
  ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

  previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle