flag aScAgenda - Vzdelávacie poukazy

Najčastejšie otázky o vzdelávacích poukazoch

Program aScAgenda spolupracuje s centrálnym serverom na spracovanie vzdelávacích poukazov. Priamo z programu môžete odoslať štatistiky a vytlačiť protokol pre Vášho zriaďovateľa.

Poskytovanie vzdelávacích poukazov upravuje § 7 ods. 8 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vzdelávací poukaz slúži na financovanie záujmového vzdelávania poskytovaného školami a školskými zariadeniami. Vzdelávací poukaz predstavuje ročný príspevok štátu na záujmové vzdelávanie pre jedného žiaka školy. Vzdelávacie poukazy vydávajú svojim žiakom školy najneskôr do 10. septembra príslušného kalendárneho roka a vzdelávacie poukazy prijímajú poskytovatelia záujmového vzdelávania do 25. septembra príslušného kalendárneho roka. Hodnota vzdelávacieho poukazu pre pre rok 2014 je 2,93€/mesiac (29,30 €/rok).

Novinkou Ministerstva školstva od školského roka 2013/14 sú upravené kategórie poskytovateľov. Kategórie sa zobrazia zaškrtnutím Uplatňuje si vzdelávací poukaz na našej škole.

Kategórie poskytovateľov:

Návod ako vytvoriť vzdelávacie poukazy nájdete v nasledujúcich odkazoch.

Generovanie čísel poukazov

Odosielanie údajov a tlač protokolu pre zriaďovateľa

Ako prijať poukaz od žiaka z inej školy?

Ako zadať, na ktorý krúžok si žiak uplatnil poukaz?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 39053 krát.39053 / 39053
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle