flag aScAgenda - Známkovanie

Priemerné známky žiakov na vysvedčení za rôzne roky z vybraných predmetov.

V aScAgende pribudla nová funkcia zobrazovania známok, priemerov z vysvedčení. Nájdete ju v menu Zoznamy - Študenti - Priemerné známky žiakov.

Funkcia ponúka rôzne variácie zobrazenia známok. Môžete ich medzi sebou kombinovať.
Na výber je zobrazenie známok podľa polrokov.
Známky môžeme zobraziť za rôzne roky a na výber máte tri možnosti výberu predmetov. Predmety môžete jednoduchým potiahnutím upraviť, presunúť - vyhodiť zo zoznamu.

Táto funkcia pomôže školám, v čase maturít ju ocenia stredné školy. Zobrazuje totiž známky za všetky roky + vypočíta automaticky priemer. Priame využitie je ako doklad pre skúšajúcich aj s hodnotením predmetov za všetky roky štúdia pre maturitnú komisiu, v ktorej bude žiak maturovať.

Pre lepšiu názornosť sú na obrazovke priemery rozdelené farbami do viacerých intervalov:
Priemer do 1.5 zelenou, do 2.0 žltou, do 3.0 oranžovou, a nad 3.0 fialovou farbou.


Kliknutím na záhlavie stĺpca sa dá zoznam preusporiadať napríklad podľa priemerov - od najúspešnejších žiakov.

pozrite aj:
Ako vytvoriť, tlačiť a exportovať zoznam žiakov s priemernou známkou z vybraných predmetov?
Ako si môžem vytlačiť práve to, čo vidím na obrazovke?
Dá sa zistiť priemerná známka konkrétneho predmetu? Aj pre vybrané triedy?
Ako zistiť priemer celej školy?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 10963 krát.10963 / 10963
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle