flag aScAgenda - Maturita - písomná forma

Ako pripravíte písomnú časť maturitnej skúšky?

Pripravili sme pre vás manuál ako sa čo najlepšie pripraviť na písomné maturity. Väčšinu veci už zrejme máte zadanú, preto berte tento manuál aj ako možnosť skontrolovať si vlastné nastavenia. Veríme, že vám pomôže pri vytváraní písomnej maturitnej skúšky.

1. V prvom rade je potrebné zadefinovať v menu Škola - Predmety, ktoré predmety sú maturitné. Pozrite: Ako priradiť maturitné predmety?

2. V druhom kroku je potrebné označiť maturantov a nastaviť im správny rok maturity.
Ako nastaviť rok maturity žiakom, sa dočítate tu: Ako priradiť hromadnou operáciou rok maturity maturujúcim žiakom?

3. V treťom kroku pridelíte maturitné predmety žiakom. Prideliť ich môžete priamo v karte žiaka v záložke Maturita, alebo cez menu Nástroje - Hromadné operácie - Maturita - Nastav žiakom maturitný predmet a úroveň. Pre nastavenie predmetov hromadne, pozrite tu: Ako priradiť maturitný predmet naraz viacerým žiakom?

4. Vo štvrtom kroku vygenerujete študentom čísla protokolov. Ako a kde ich môžete vygenerovať, sa dozviete tu: Kde mám vygenerovať čísla protokolov?

Ak sú všetky tieto údaje nastavené správne, môžete začať pripravovať písomnú časť maturitnej skúšky.

a. Písomná maturita vyžaduje vytvorenie písomných maturitných skupín. Do týchto skupín budú rozdelení žiaci. Do jednej skupiny môže byť pridelených maximálne 18 žiakov. Ako a kde vytvoríte jednotlivé skupiny sa dočítate tu: Ako evidovať maturitné skupiny?
V prípade, že skupiny máte vytvorené z predchádzajúcich rokov, môžete si ich skopírovať do aktuálneho školského roku. Ako skopírovať skupiny písomnej formy maturity z minulého školského roku?

b. Maturitnú skupinu môžete prideliť žiakom buď priamo v karte žiaka, alebo ich rozdelíte presne podľa vašich predstáv, alebo žiakov rozdelíte do skupín podľa náhodného výberu, ktorý urobí agenda. Ako náhodne prideliť žiakom skupinu, sa dočítate tu: Ako náhodne nastaviť maturitnú skupinu pre zvolený predmet písomnej časti?

c. Ak je žiak, ktorý má uznanú náhradu maturitnej skúšky, takému žiakovi nastavíte v jeho karte v menu Maturita - Prihlásenie - Náhrada MŠ získaný certifikát a odškrtnete účasť na písomnej a ústnej časti maturitnej skúšky z daného predmetu. Usmernenie k vyplňovaniu vysvedčení o MS v súvislosti s uznaním náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka

d. Po takomto nastavení údajov môžete vytlačiť zoznam žiakov pre administrátora skupiny a na dvere učebne, v ktorej skupina bude písať maturitu. Ako vytlačiť zoznamy na PF MS pre administrátora skupiny a na dvere učebne?

e. Môže nastať špeciálny prípad, keď na vašej škole bude robiť písomné maturity žiak z inej školy. Ako nastaviť žiakovi potrebné údaje, sa dočítate tu: Ak na Vašej škole píše žiak PF MS z inej školy?

f. Po úspešnom absolvovaní písomných maturít sa škola môže prihlásiť na elektronický odber maturitných výsledkov z písomnej časti. Ten sa uskutoční v priebehu apríla. Presné dátumy budú zverejnené priebežne.
Na to, aby sa škola mohla prihlásiť k elektronickému odberu, musia byť v agende zadané údaje o žiakoch. Aké presne sa dočítate tu: Aké údaje o žiakoch musia byť v programe minimálne zadané, ak chcem školu prihlásiť na prevzatie výsledkov MS EČ?

Hodnotenie PFIČ zadáte v karte žiaka. Kde presne, sa dočítate tu: Ako zadám hodnotenie PFIČ z materinského jazyka?

Pozrite aj: Ako pripravíte ústnu časť maturitnej skúšky?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 17910 krát.17910 / 17910
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle