flag aScAgenda - Žiacka knižka cez Internet

Ako zautomatizovať publikovanie a synchronizáciu údajov?

Počas synchronizácie údajov medzi Vašou školskou aScAgendou a internetovou žiackou knižkou (edupage stránkou) sa administrátorovi ukáže zoznam zmien, ktoré sa idú načítať.

Administrátor si tieto zmeny prezrie a akceptuje. Ak je však časový interval medzi prezretím zoznamu zmien a ich akceptáciou príliš veľký, môže sa stať, že pribudne nejaký údaj na načítanie.

Vtedy sa opätovne zobrazí zoznam zmien, ktoré boli uskutočnené v čase medzi prevzatím zoznamu prvotných zmien a ich akceptáciou. Proces synchronizácie (pravdepodobne oveľa menšieho počtu zmien) sa opakuje - zobrazí sa zoznam, ktorý treba akceptovať.

Ak však učitelia sústavne a veľmi aktívne zadávajú známky prostredníctvom internetovej žiackej knižky, môže byť toto viacnásobné akceptovanie zmien znepokojujúce. Pre tento prípad je tu možnosť zakliknúť zaškrtávač "Opakovať synchronizovanie ...":

Po spustení sa proces nezastaví kým nebude synchronizácia úplne dokončená.

Pozrite aj:
Ako prebieha synchronizácia údajov medzi aScAgendou a žiackou knižkou na internete?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 12039 krát.12039 / 12039
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle