flag aScAgenda - Známkovanie

Ako vytvoriť, tlačiť a exportovať zoznam žiakov s priemernou známkou z vybraných predmetov?

Aktuálny zoznam priemerov žiakov zo zvolených predmetov s možnosťou exportu do excelu nájdete v menu Zoznamy – Študenti – Priemerné známky žiakov:


Zobrazí sa zoznam, v ktorom sú pre každého žiaka zobrazené jeho predmety a známky na vysvedčení. Taktiež sú viditeľné dva priemery - za prvý aj za druhý polrok.


Zoznam predmetov je možné jednoducho upravovať - stačí vyhodiť (potiahnuť preč) stĺpec predmetu, ktorý v priemere mať nechceme. Ľahko teda vytvoríme priemer dôležitých predmetov, alebo všetkých predmetov bez výchov. Napríklad, Barbora má aktuálne priemer 1,75:


po vyhodení predmetu chémia - CHE:


sa priemer ihneď prepočíta k aktuálnemu zobrazeniu predmetov (1.57):


Nachystaný zoznam na obrazovke sa dá hneď tlačiť, exportovať do rôznych formátov pomocou funkcie rýchlej tlače.

Pre lepšiu názornosť sú na obrazovke priemery rozdelené farbami do viacerých intervalov:
Priemer do 1.5 zelenou, do 2.0 žltou, do 3.0 oranžovou, a nad 3.0 fialovou farbou.


Kliknutím na záhlavie stĺpca sa dá zoznam preusporiadať napríklad podľa priemerov - od najúspešnejších žiakov.

Pozrite aj:
Ako si môžem vytlačiť práve to, čo vidím na obrazovke?
Dá sa zistiť priemerná známka konkrétneho predmetu? Aj pre vybrané triedy?
Ako zistiť priemer celej školy?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 12127 krát.12127 / 12127
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle