flag aScAgenda - Import údajov

Ako vyexportujem akékoľvek dáta z aScAgendy?

Ak potrebujete vyexportovať rôzne dáta môžete si vytvoriť vlastnú Novú zostavu v menu Súbor - Export - Excel, a pod. (CSV).

Po otvorení dialógového okna si označíte Nová zostava na export. Zo Základnej tabuľky si vyberiete položku, z ktorej chcete dáta exportovať. Potom už len stačí presunúť dáta zo Základnej tabuľky do Vybraných údajov. Môžete to urobiť dvojklikom alebo šípkami.

Pod základnou tabuľkou sa nachádza Výber a v ňom si môžete zvoliť, či vyexportujete dáta všetkých, alebo iba označených položiek. Na koniec stačí iba kliknúť na tlačidlo Exportovať.


Pozrite aj:
Ako prenesiem údaje do programu aSc Agenda z iných programov?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 14447 krát.14447 / 14447
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle