flag aScAgenda - Knižnica

Automatické požičiavanie a vrátenie kníh v knižnici

Automatický režim výpožičiek kníh


Automatický režim výpožičiek je určený pre používateľov, využívajúcich elektronické čítačky čiarových kódov.
V praxi to znamená, že knihovník pri výpožičke knihy načíta v zaškrtnutom Automatickom režime – Požičiavanie čiarový kód žiackeho preukazu a hneď na to čiarový kód výpožičky, v tom momente je výpožička zaevidovaná so všetkými náležitosťami.
Pri vrátení výpožičky stačí opätovne načítať v Automatickom režime – Vrátenie už len čiarový kód vypožičanej knihy, od tohto momentu je výpožička voľná pre ďalšieho dychtivého študenta :)
Všetky záznamy sa uchovávajú, a sú k dispozícii v karte žiaka, záložka Knižnica.

Pozrite aj:
Ako vygenerujem čísla pre školské preukazy žiakov?
Ako si vytlačím preukaz knihy - čiarový kód?
Ako viesť požičiavanie kníh v školskej knižnici?
Evidencia histórie výpožičiek


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 12747 krát.12747 / 12747
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle