flag aScAgenda - Tlač vysvedčení

Naozaj treba zadávať poradie predmetov na vysvedčení?

Od verzie programu aScAgenda 2010.0.495 a pre nové vysvedčenia, už netreba zadávať poradie predmetov na vysvedčení.

Predmety sa usporiadajú automaticky, zohľadňujúc viaceré kritériá:

1. Do riadku vysvedčenia, kde už je predtlačený názov predmetu, sa vpíše známka z tohto predmetu.

2. Ak je predmet umiestnený na pozíciu, kde už na konkrétnom tlačive vysvedčenia je zaradený iný predtlačený predmet, tento predmet sa posúva nižšie na voľnú pozíciu.

3. Ak je predmet a jeho známka v hornej časti vysvedčenia a názov predmetu je predtlačený, tento predmet sa netlačí opätovne, aj keď jeho zvolená pozícia to predurčuje.

4. Ak sa na Vašej škole učí iný predmet s rovnakým názvom ako predmet v hornej predtlačenej časti vysvedčenia, v hornej časti sa preškrtne známka, a vytlačí sa nanovo v dolnej časti. Konkrétne napríklad na odborných školách chémia patriaca do vzdelávacej oblasti "Človek a príroda" sa škrtne a chémia patriaca do vzdelávacej oblasti "Odborné vzdelávanie" sa vytlačí nanovo v spodnej časti. Musí byť však v zozname predmetov Vašej školy správne uvedená vzdelávacia oblasť konkrétneho predmetu.

5. Ak má predmet uvedenú vzdelávaciu oblasť inú ako je predtlačená, vytlačí sa až v časti vysvedčenia, kde je možnosť vpísať vzdelávaciu oblasť. Konkrétne napríklad predmet "Náuka o spoločnosti" sa vytlačí až po ostatných predmetoch zo sekcie "Odborné vzdelávanie".

Tieto automatické pravidlá (s výnimkou 1.) sa dajú vypnúť v menu Nastavenie - Preferencie - Tlač vysvedčení - Na vysvedčení automaticky preusporiadať predmety podľa vzoru tlačiva, avšak na vypnutie by nemal byť dôvod, pravidlá by mali fungovať univerzálne.

Pozrite aj:
Ako najjednoduchšie preusporiadať zoznam predmetov v triede?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 16029 krát.16029 / 16029
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle