flag aScAgenda - aSc Rozvrhy

Synchronizácia údajov s programom aScRozvrhy a aScAgenda

Na vytvorenie nového rozvrhu máte tieto dve možnosti.

1. Využijete rozvrh z predchádzajúceho šk. roku – stačí ak si ho uložíte pod novým názvom a poprepisujete/upravíte/vymažete čo potrebujete. Toto sa dá urobiť aj v online prostredí (v administrácii rozvrhov online), aj v programe (ak máte rozvrhový súbor z minulého roku uložený niekde na PC). Je možné použiť niektoré údaje z minulého roku? Napr. učiteľov, predmety, úväzky?

2. Vytvorením nového rozvrhu cez Rozvrhy online na EduPage - Údaje z aScAgendy si najprv vypublikujte na EduPage (zoznamy tried, žiakov, učiteľov, predmetov, ...). V online Rozvrhoch si dáta potom naimportujete počas vytvárania nového rozvrhu /upozorňujeme, že nateraz sa v rozvrhoch online nedajú z EduPage importovať študenti do rozvrhu – ak však nepracujete so seminárovými hodinami, ani ich nepotrebujete. Študentov do skupín zadelíte v prehľade hodín/.
Následne už kartičky s hodinami vytvárate klasickým spôsobom, príp. cez osnovu hodín.
Pridávanie a editovanie hodín
Plánovanie úväzkov v osnove hodín (iba v Online rozvrhoch)

Ako a kedy sa automaticky prenesú predmety (moje hodiny z EduPage) do triedy v programe ascAgenda?


 • na EduPage stránke vytvoria učitelia svoje predmety (hodiny), ktoré v triede vyučujú


 • po uzavretí 1. polroka synchronizujete EduPage stránku s aScAgendou • reštartujte (vypnúť- zapnúť) aScAgendu, a potvrďte pridanie predmetov (hodín) do programu aScAgenda. Musíte však byť prihlásený ako administrátor.


 • predmety boli aScAgendou načítané


 • Predmety do triedy si môžete pridať aj pomocou kopírovania z minulých rokov, napríklad ak potrebujete tlačiť katalógové listy na začiatku šk. r.: Ako zadať predmety triedam?
  Je možné nastaviť etiku/náboženstvo alebo konkrétny cudzí jazyk priamo v karte žiaka?


  Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
  Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
  Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

  Tento článok bol videný 24732 krát.24732 / 24732
  ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

  previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle