flag aScAgenda - Tlač

Sme spojená škola a chcem tlačiť každému žiakovi na tlačive správnu hlavičku podľa toho, do ktorej organizačnej zložky patrí.

Ak máte v jednej databáze aScAgendy viacero škôl, napríklad ak ste spojená škola, a každá z organizačných zložiek školy používa na úradných tlačivách (vysvedčeniach) v záhlaví svoje vlastné údaje, je možné nastaviť, aby sa pre každého žiaka používali tie "všeobecné údaje", ktoré prináležia jeho škole.

V ľavom paneli, v pomocných zoznamoch, treba nadefinovať zoznam škôl.

Každému žiakovi (učiteľovi) treba priradiť školu. V karte žiaka, v záložke Bydlisko.
Dá sa to aj hromadne, použitím hromadnej operácie - Univerzálne zmeny:

V menu Nastavenie - Preferencie - Tlač, treba zvoliť všeobecné údaje Meno školy, miesto, ... sa majú tlačiť podľa konkrétneho žiaka a jeho školy:

Žiakom, ktorí majú zvolenú školu, sa budú napríklad na vysvedčení tlačiť údaje z karty tejto školy. Ostatným žiakom sa budú tlačiť údaje z menu Nastavenie - Všeobecné údaje.

Pozrite aj:
Ako nahlasovať údaje, ak máme v databáze žiakov viacerých škôl (častí školy)?
Ako odoslať zamestnancov, ak sme Spojená škola?
Ako si môžem zmeniť názov školy?
Kde sa nastavujú údaje o ŠaŠZ?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 17164 krát.17164 / 17164
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle