flag aScAgenda - Výkazy

Výkaz ÚIPŠ k začiatku školského roku (automatické vyplnenie xls súborov Excel)

K začiatku školského roka je možné v aScAgende (v aktuálnom školskom roku) automaticky vyplniť rôzne formuláre výkazov, ktoré od škôl vyžaduje ÚIPŠ.

V menu Hlavný stlačte tlačidlo Odoslať štatistiky a vyberte následne možnosť Výkazy ÚIPŠ, stlačte tlačidlo Vytvoriť výkaz.

Objaví sa okienko, v ktorom si zvolíte, ktorý výkaz chcete vyplniť údajmi. Vyberte príslušný výkaz a stlačte tlačidlo Generovať.

V prípade, že nechcete výkaz vygenerovať za všetkých žiakov na škole, ale len za niektorých (napr. vygenerovať výkaz len za špeciálne triedy, alebo za triedy s iným vyučovacím jazykom ako slovenským), môžete tak urobiť výberom žiakov/tried v agende a následným vygenerovaním výkazu so zaškrtnutou možnosťou Generovať výkaz iba zo zvýraznených dát. Ak zaškrtnete možnosť Generovať výkaz zo všetkých dát v databáze, výkaz sa vygeneruje zo všetkých dát, bez ohľadu na výber žiakov resp. tried.

Priebeh generovania výkazu je znázornený na obrázku.

Po ukončení generovania sa objaví výkaz

a tento vygenerovaný výkaz je možné uložiť.


Keďže aSc Agenda neeviduje všetky dáta, ktoré sa vo výkazoch vyžadujú, je možné, že niektoré polia sa vo výkazoch nevyplnia. Preto po vygenerovaní výkazu ho ešte dôkladne skontrolujte a nevyplnené údaje doplňte. Taktiež sa môže stať, že databáza Agendy nie je správne vyplnená (ako generátor výkazov požaduje), preto pre istotu skontrolujte aj automaticky vyplnené polia.


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 51471 krát.51471 / 51471
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle