flag aScAgenda - Prvé kroky

Tlačové zostavy

1. Tlačové zostavy

Program aSc Agenda poskytuje rôzne pripravené tlačové zostavy. Tieto zostavy si môžete v prípade potreby aj upravovať v editore zostáv.

Zoznam zostáv zobrazíte pomocou tlačidla v menu Hlavný - Tlačiť - Výber tlačovej zostavy:

V novom okne (Výber tlačovej zostavy) na ľavom paneli sa nachádzajú záložky. Po zvolení záložky sa Vám zobrazia tlačové zostavy z tejto kategórie. Zvoľte zostavu, ktorú chcete tlačiť. Na obrázku dole sme zvolili tlač Bydlisko.

Po vybratí zostavy môžete zvoliť, pre koho túto zostavu chcete tlačiť. Prepínače sa nachádzajú v spodnej časti (obrázok nad).
Máte k dispozícii 3 možnosti:
1. Tlačiť všetky položky. Ak napríklad tlačíte zostavu pre študentov, táto možnosť ju vytlačí pre všetkých študentov.
2. Tlačiť zostavu pre žiakov danej triedy.
3. Tlačiť vybrané položky. Ak chcete tlačiť vybranú zostavu iba pre niektorých študentov, vyberte v programe túto možnosť. Predtým si však vyberte študentov:

Študentov vyberiete v hlavnej obrazovke. Na obrazovke hore sme vybrali 4 študentov. Výber urobíte tak, že klikáte myšou na jednotlivých študentov a počas klikania držíte klávesu CTRL. S takto vybranými študentmi môžete stlačiť tlačidlo Tlačiť - Výber tlačovej zostavy - a môžete vybranú zostavu tlačiť iba pre zvolených študentov.

2. Špeciálne hodnoty
Ak vybraná zostava obsahuje hodnotu špecifickú pre danú zostavu, program sa Vás na túto hodnotu opýta ešte pred zobrazením ukážky tlače. Napríklad dôvod zamietnutia opakovania ročníku:


V spodnej časti môžete vybrať niektorú z posledne zadaných hodnôt.

Tieto hodnoty môžete zmeniť aj neskôr z ukážky tlače.

3. Ukážka tlače a tlač na tlačiarni

Po zvolení zostavy a zvolení pre koho sa bude tlačiť, stlačte tlačidlo Ukážka tlače.


Na obrazovke sa zobrazí Vaša zostava:

Tlačidlo s ikonou tlačiarne Tlačiť Vám umožní vytlačiť zostavy.

Tlačidlo v modrom rámčeku Vám umožní posunúť tlač. Ak Vaša tlačiareň tlačí všetko posunuté vpravo alebo vľavo, môžete tento posun korigovať posunutím celej zostavy a nie je potrebné editovať zostavu.

Kliknutím na tlačidlo Hodnoty môžete zadávať obsah variabilných položiek formulárov. Variabilné položky zoznamu umožňujú použiť jednu tlačovú zostavu pre odlišné situácie. Napríklad môžete použiť jednu zostavu na pochvaly, ale môžete pred tlačou zmeniť odôvodnenie udelenia pochvaly žiakovi.
Zoznam v tomto okne obsahuje všetky variabilné položky vo zvolenej tlačovej zostave. Vyberte položky, ktoré chcete zmeniť a v spodnej časti napíšte novú hodnotu, s ktorou chcete tlačiť túto zostavu.

Kliknutím na tlačítko Ukáž v zostave si môžete zobraziť, kde sa v tlačovej zostave táto hodnota používa.

Úprava tlačovej zostavy
Program poskytuje aj možnosť jednoduchej úpravy tlače. V zozname zostáv zvoľte zostavu, ktorú chcete upravovať a stlačte tlačídlo Editovať zostavu:

Prvá ikona umožňuje uložiť Vaše zmeny. Druhá ikona s kladivkom zobrazí ovládacie prvky na úpravu tlače:


Po jej stlačení sa okolo všetkých objektov v zostave zobrazia rámiky.
Pomocou myšky môžete jednotlivé rámiky poposúvať na želanú pozíciu.

Dvojklikom môžete upraviť text v jednotlivých políčkach. Po dvojkliknutí na objekt sa zobrazí dialógové okno:


V strednej časti sa nachádza veľké políčko, do ktorého môžete priamo dopisovať text. V spodnej časti môžete nastaviť zarovnanie a tvar písma.

Ak chcete aby sa v tomto políčku nezobrazoval vždy rovnaký text, ale hodnota z Vašej databázy rôzna pre každého študenta, môžete v hornej časti vybrať požadovanú položku a stlačte tlačítko Pridaj zvolenú položku. Program do textového políčka pridá text v brčkatých zátvorkách, napríklad {Priezvisko}. Tento text sa nahradí priezviskom daného žiaka.

Výsledkom Vašich úprav je nová zostava, ktorú môžete uložiť a v buducnosti ďalej tlačiť:

Poznámky:

- Ak ste s niektorou Vašou upravenou zostavou spokojný, môžete použiť tlačidlo Odoslať zostavu. Zostava sa odošle autorom programu a je možné, že ju zaradia do štandardnej inštalácie. Podobne, ak je v niektorej zostave chyba, alebo máte návrh na vylepšenie, dajte nám vedieť mailom na adresu asc@asc.sk. Pomôžete tak autorom programu, ale aj celej komunite používateľov programu aSc Agenda. Ak nechcete upravovať tlačové zostavy, dajte nám vedieť, akú zostavu potrebujete.

- zostavy obsahujú variabilné políčka, viď popis hore (ikona so žltým otáznikom). Tieto políčka umožňujú pred tlačou meniť niektoré texty. Je zbytočné vytvárať a editovať nové zostavy, ak v pôvodnej môžete jednoduchým spôsobom zmeniť text.

Pozrite aj:
Nové tlačivá MŠVVaŠ SR
Rýchla tlač zoznamov
Ako si môžem predvolenú zostavu editovať?
Chcem tlačiť A4 stranu na formát A3 vpravo (obal spisu)
Viem zvoliť, či sa má tlačiť zvislo, alebo na ležato?
Ako sa dá vytlačiť priebežná klasifikácia žiakov?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 42751 krát.42751 / 42751
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle