flag aScAgenda - Karta učiteľa

Aké práva môže mať priradené učiteľ?

V Karte učiteľa, záložka Administrácia je možné učiteľom zaznačiť,
či sa može do aScAgendy prihlásiť, jeho heslo do programu ako aj možnosť na priradenie práv.


Vyberať je možné z týchto práv, práva môžu byť nastavené len na vidieť, alebo aj na možnosť editovať:

Prečítajte si aj súvisiace články:
Ako priradiť práva učiteľovi priamo cez osnovu hodín?
Ak zadám právomoci učiteľom cez osnovu hodín..?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 20543 krát.20543 / 20543
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle