flag aScAgenda - Sklad učebníc

Kde sa dá zadať cena učebnice?

V aScAgenda je možné uvádzať aj cenu učebníc ak je pre celý balík učebníc rovnaká.

V Pomocných zoznamoch programu, v časti Typy učebníc, cez tlačidlo Nová je možné pridať balík nových učebníc pre evidenciu. Pole pre cenu je neaktívne, pre jeho aktiváciu zaznačte, že chcete evidovať rozšírené informácie o type učebníc.

Ak si zaznačíte, že chcete evidovať rozšírené informácie o type učebníc, program Vás bude informovať nasledovne:

ak si stlačíte OK, je možné zadať pre daný typ učebnice aj:

* cenu
* autora
* dátum vydania
* ISBN

Pozrite aj:
Cena a hodnota učebníc


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 17489 krát.17489 / 17489
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle