flag aScAgenda - Základné umelecké školy

Ako evidovať odbor, ročník a stupeň na základnej umeleckej škole?

Pre umelecké školy je možné evidovať žiaka vo viacerých triedach, týmto triedam je následne možné v karte žiaka priradiť rôzne odbory, ročníky a stupne.

Štúdium na ZUŠ sa delí na jednotlivé časti:
- - prípravné štúdium
- I. stupeň
- II. stupeň
- ŠPD - štúdium pre dospelých

a zaznačuje sa v Karte študenta, ktorý ma priradenú konkrétnu triedu:

Pre štúdium je možný výber z nasledovných odborov štúdia:
- VO - výtvarný odbor
- LDO - literárno - dramatický odbor
- HO - hudobný odbor
- TO - tanečný odbor

Pre dané odbory štúdia je možné priradenie ročníkov:
Pre VO je možné pre
I. stupeň priradiť ročníky 1. až 8. a pre II. stupeň ročníky 1. až 4.

Pre LDO je možné pre
I. stupeň priradiť ročníky 1. až 6. a pre II. stupeň ročníky 1. až 4.

Pre TO a HO je možné pre
I. stupeň priradiť ročníky 1. až 7. a pre II. stupeň ročníky 1. až 4.

Ročník a odbor sa zadáva v Karte žiaka v záložke Základné údaje

Ak má žiak Rozšírené štúdim, je možné zaznačit v Karte študenta:


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 12347 krát.12347 / 12347
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle